Discursos

Un pacte històric, un acord pacífic: el Tractat d’Almisra

Discurs de presentació del Tractat d’Almisra el 25 d’agost del 2017, escenificació al aire lliure del pacte de frontera entre la Corona d’Aragó i la de Castella en 1244.

Anuncios

El Tractat d’Almisra, una festa de la tolerància

Discurs de presentació de l’escenificació del Tractat d’Almisra de 2015, celebrada a l’aire lliure el 25 d’agost en El Camp de Mirra (Alacant). L’obra teatral recrea el pacte que van firmar en 1244 Jaume I el Conquistador i l’infant castellà en Alfons, delimitant una frontera al sud del riu Xúquer entre les Corones d’Aragó i de Castella. En este cas, el discurs de presentació va ser un al·legat per la tolerància.