Discursos

Un pacte històric, un acord pacífic: el Tractat d’Almisra

Discurs de presentació del Tractat d’Almisra el 25 d’agost del 2017, escenificació al aire lliure del pacte de frontera entre la Corona d’Aragó i la de Castella en 1244.

Anuncios

La escultura religiosa en clave europea

“Una aportación cultural de gran visibilidad en nuestro entorno”. Discurso en la inauguración del Congreso internacional de Escultura religiosa 2016 de Crevillent

El Tractat d’Almisra, una festa de la tolerància

Discurs de presentació de l’escenificació del Tractat d’Almisra de 2015, celebrada a l’aire lliure el 25 d’agost en El Camp de Mirra (Alacant). L’obra teatral recrea el pacte que van firmar en 1244 Jaume I el Conquistador i l’infant castellà en Alfons, delimitant una frontera al sud del riu Xúquer entre les Corones d’Aragó i de Castella. En este cas, el discurs de presentació va ser un al·legat per la tolerància.